<h1>Bách Khoa Thư Âm Nhạc Việt Nam</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p><div id="wrapper-left" style="float:left"><div style="border-right: 2px solid #e8e8e8; border-bottom: 2px solid #e8e8e8; border-top:1px solid #e8e8e8; border-left:1px solid #e8e8e8; background-color: #fff; clear:left; width: 200px; padding:3px; margin:10px 10px 0 0px; font-size:0.8em; color: #646464;margin-top:0px" id="RandomCon"><script language="javascript">document.write("<big>Loading random content...</big>")</script><noscript><div class="SideBarTitle"><a href="/Introduction">Introduction to Vietnamese Music</a></div><div class='SideBarTitle' style='margin-top:5px'><img src='/f/catru.jpg'></div>Vietnamese traditional music is a confusing subject for the novice. Please visit this <a href=Introduction>introductory article</a> discussing the history and influences of Vietnamese music as well as some of the basics of Vietnamese instrumentation and commonly seen genres of performance.</noscript></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><div style="border-right: 2px solid #e8e8e8; border-bottom: 2px solid #e8e8e8; border-top:1px solid #e8e8e8; border-left:1px solid #e8e8e8; background-color: #fff; clear:left; width: 200px; padding:3px; margin:10px 10px 0 0px; font-size:0.8em; color: #646464;"><div class="SideBarTitle"><a href="http://s9.invisionfree.com/vietmusic" target="_blank">Diễn Đàn</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><form style="font-family:monospace; font-size:8pt" action="http://s9.invisionfree.com/vietmusic/index.php?act=Login&CODE=01&CookieDate=1" method="post" target="_blank\><div style="text-align:right">User Name: <input type="text" style="width:100px" name="UserName" /><p>Password: &nbsp<input type='password' style="width:100px" name='PassWord' /><p><p><center><input type='submit' class='forminput' value='Go' /><p></center></form><center><small>(<a href="http://s9.invisionfree.com/vietmusic/index.php?act=Reg&CODE=00" target="_blank">Not Registered?</a>)</small></center>
<p>&nbsp;</p>
<p></div></div><div style="text-align:right; position:relative; top:-15px"><small><i>1024x768 or higher recommended</i></small></div><div id="banner-wrap"><center><img src="http://s1.amazon.com/exec/varzea/tipbox/A1OR50GLZH693Y/TETOP97LM6M6B" usemap="#TETOP97LM6M6B" border="0" alt="Amazon Honor System"><map name="TETOP97LM6M6B"><area coords="350,0,460,60" href="http://s1.amazon.com/exec/varzea/pay/TETOP97LM6M6B" alt="Click Here to Pay" target=_top><area coords="165,40,310,55" href="http://s1.amazon.com/exec/varzea/subst/fx/help/how-we-know.html" alt="Learn More" target=_top></map> </center></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><h3> <span class="box"> Chúng tôi rất cần người <a href="#Contributions">đóng góp</a>! Xin giúp đỡ! </span> </h3></center>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><a href=#Introduction>Giới Thiệu</a> / <a href=#Contributions>Đóng Góp</a> / <a href=#Updates>Thay Đổi</a> / <a href=#Forums>Diễn Đàn</a> / <a href="#LinkUs">Link Chúng Tôi!</a></center>
<p>&nbsp;</p>
<p><div style="float:right"><a href="#" onclick="return top()">Top</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<h1><a name="Introduction"></a>Giới Thiệu</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoan nghênh bạn đã đến với <a href="/FrontPage">Bách Khoa Thư Âm Nhạc Việt Nam</a>. Ở đây, chúng tôi hy vọng rang bạn sẽ tìm được tất cả những gì các bạn cần thiết về nền văn hóa âm nhạc Việt Nam từ nhạc cổ truyền tới tân nhạc. Với những đề tài chúng tôi chưa được đăng, chúng tôi hy vọng răng các bạn sẽ giúp đóng góp. Chúng tôi cũng hy vọng ràng với sự đóng góp của các bạn, Wiki nay sẽ chở thành một trang web bao hàm toàn diện đối với âm nhạc Việt Nam. Xem trang <a href="/About Us">Chúng Tôi</a> để tìm hiểu thêm về <b>Bách Khoa Thư Âm Nhạc Việt Nam.</b>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cho rằng chúng tôi chỉ là một <a href="/About Us#Whatisawiki">wiki</a> nho nhỏ, chúng tôi sẽ liên tục đăng những bài mới va chúng tôi hy vọng các bạn sẽ vui lòng ủng hộ trang wiki này.
<p>&nbsp;</p>
<p>Xin các bạn hãy thăm viếng trang <a href="/Introduction">Giới Thiệu Âm Nhạc Việt Nam</a> để hiểu thêm về đề tài và hơn nữa để tham quan những phần chính của trang web này. Ngoài ra, các bạn có thể xem Mục Lục xếp theo <a href="/IndexCat">abc</a> hay theo <a href="/Index">chủ đề</a>. Bên phải ở trong <a class="WikiLink" id="p-d40f85cd700086316fb9707a91b51ef2aed2e2f3" href="/SideBar">SideBar</a>, các bạn cũng có thể theo những tựa để tìm những chủ đề cần thiết, hay xem trước trang <a href="/Categories">Chủ Đề</a> để biết rõ hơn về từng đoạn của trang này. Môt cách cuối các bạn có thể dùng la để tìm đề tài với nút Search ở phân trên của trang.
<p>&nbsp;</p>
<p>Xin xem trang <a href=changes.php>Thay Đổi</a> để xem danh sách toàn sự thay đổi mà PBwiki đã phát tự động. Bạn cũng có thể xem những thay đổi quan trọng nhất ở <a href="/Major Updates">Thay Đổi Gần Đây</a>.
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><div style="float:right"><a href="#" onclick="return top()">Top</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<h1><a name="Contributions"></a>Đóng Góp</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Đối với những bạn mà muốn đóng góp vào sự phát triển của trang web nay, chúng tôi đang tìm những người với năng khiếu hay trí thức như sau đây, nhưng các bạn nên nhớ răng tất cả những người với sự hăng hái về <a href="/FrontPage">Bách Khoa Toàn Thư Âm Nhạc Việt Nam</a> có thể đóng góp phần nào.
<ul><li>Trí thức về nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam về mặt nhạc khí, phong cách và thể loại, bài bản, lịch sử âm nhạc, nhạc lý, v.v.<li>Sự thành thạo về tiếng Việt để lập trang Việt ngữ này cho mau chóng.<li>Sự quen thuộc thân mật với tân nhạc hay nhạc tuổi trẻ, ở Việt Nam cũng như là ở hải ngoại, đối với những vấn đề về bài bản, người sáng tác, phong cách, v.v.<li>Những nhạc sỹ với lòng tốt mà muốn góp phần những bài nhạc của họ co liên hệ với một chủ đề; những bài này sẽ được vào một kho tư liệu dùng chung, miễn phí cho tất cả. Thí dụ bạn đã thâu thanh vài câu từ một tuồng cải lương, thì bạn có thể cho cái đó vào bài <a href="/cai luong">cải lương</a>.<li>Sự thành thạo về tiếng Anh để giúp đỡ với sự biên tập/xoan của trang <a href="http://vietmusic.pbwiki.com">tiếng&nbsp;anh</a>.<li>Sự quen thuộc với lịch sử, truyền thống, dân gian Việt Nam, v.v mà không có liện hệ trực tiếp với nhạc Việt Nam, để làm cho trang web nay đầy đủ hơn.</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Những bạn với tài năng và thì giờ và muốn góp sức vào bách khoa thư này nên e-mail <a href="mailto:dochuyen84@gmail.com">chúng tôi</a>.
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><div style="float:right"><a href="#" onclick="return top()">Top</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<h1><a name="Updates"></a>Thay Đổi Gần Đây</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><iframe src="Major%20Updates?raw=bare" width=700 height=200></iframe>
<p><a href="/Major Updates">Vào trang <em>Thay Đổi Gần Đây</em> </a></center>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><div style="float:right"><a href="#" onclick="return top()">Top</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<h1><a name="Forums"></a>Diễn Đàn</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chúng tôi hy vọng rằng <a href="http://s9.invisionfree.com/vietmusic">diễn&nbsp;đàn</a> của Bách Khoa Thư Âm Nhạc Việt Nam có thể chử thành một nơi tốt để bàn luận và nói chuyện về âm nhạc Việt Nam, va cũng để làm một nơi đoàn kết của thành viên của Bách Khoa Thư. Các bạn có thể đăng nhập (log in) ở bên trái, hay nếu bạn chưa có tên username, bạn có thể dăng ký ở <a href="http://s9.invisionfree.com/vietmusic/index.php?act=Reg&CODE=00" target="_blank">đây</a> (link sẽ mở cửa so mới).
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Lưu ý: Chỗ đăng ký bên trái chỉ hiện lên vơi cửa sổ 1024 pixel chở lên. Nếu nó không hiện lên, bạn có thể đi thảng vào diễn đàn ở <a href="http://s9.invisionfree.com/vietmusic/">đây</a>.</em>
<p>&nbsp;</p>
<p><div style="float:right"><a href="#" onclick="return top()">Top</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1><a name="LinkUs"></a>Link Chúng Tôi</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ủng hộ <b>Bách Khoa Thư Âm Nhạc Việt Nam</b> bằng cách đăng link của chúng tôi ở trang web của các bạn. Xin xem <a href="/LinkUs">đây</a> cho những mẫu link có hình.
<p>&nbsp;</p>
<p><p><p><p><p><p>
<p><hr align="left" class="wiki"/>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trang nay su dung chu kieu Unicode. Neu chu tieng Viet khong hien len, xin ban toi <a href="/Unicode">day</a> de doc duoc Unicode tieng Viet. Hon nua, xin cac ban tham <a href="http://www.unikey.org">UniKey.org</a> neu ban muon go chu tieng Viet bang Unicode.
<p>&nbsp;</p>
<p>Xin liên lạc với <a href="/Mac Vu">Mạc Vũ</a> (quản trị viên của wiki nay) ở <a href="mailto:dochuyen84@gmail.com">dochuyen84@gmail.com</a> nếu bạn muốn đóng góp hay có câu hỏi/ý kiến gì.
<p>&nbsp;</p>
<p>Những người muốn biết thêm về tiểu sử của Nguyễn Đình Mạc Vũ (Jason Nguyen), người quản trị viên của Bách Khoa Thư Âm Nhạc Việt Nam, có thể tới trang <a href="/Mac Vu">này</a>.
<p>&nbsp;</p>
<p><center><a href="http://clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http:&#47;/nhacviet.pbwiki.com" id="clustrMapsLink"><img src="http://clustrmaps.com/counter/index2.php?url=http:&#47;/nhacviet.pbwiki.com" border=1 alt="Locations of visitors to this page"onError="this.onError=null; this.src='http:&#47;/www.meetomatic.com/images/clustrmaps-back-soon.jpg'; document.getElementById('clustrMapsLink').href='http:&#47;/clustrmaps.com/'">
<p></a>
<p></center>
<p>&nbsp;</p>
<p><script language="javascript">

function myGetWidth() {
 var myWidth = 0;
 if( typeof( window.innerWidth ) == 'number' ) {
  //Non-IE
  myWidth = window.innerWidth;
 } else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) {
  //IE 6+ in 'standards compliant mode'
  myWidth = document.documentElement.clientWidth;
 } else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {
  //IE 4 compatible
  myWidth = document.body.clientWidth;
 }
 return myWidth;
}

window.onresize = checkSize;
window.onload = checkSize;

function checkSize() {
if (myGetWidth() < 890) {
document.getElementById("wrapper-left").style.display="none"
 }
else {
document.getElementById("wrapper-left").style.display="block"
 }

if (myGetWidth() < 680) {
document.getElementById("banner-wrap").style.display = "none"
}
else {
document.getElementById("banner-wrap").style.display = "block"
}
}
var title = new Array()
title[0] = '<a href="/Introduction">Giới thiệu âm nhạc Việt Nam</a>'
title[1] = '<a href="/dan%20bau">Đàn bầu: Một dây nũng nịu đủ lời</a>';
title[2] = "<a href="/dan%20nhi">Đàn Nhị: Như tiếng chim hót</a>";

var con = new Array();
con[0] = "<div class='SideBarTitle' style='margin-top:5px'><img src='/f/catru.jpg'></div>Vietnamese traditional music is a confusing subject for the novice. Please visit this <a href=Introduction>introductory article</a> discussing the history and influences of Vietnamese music as well as some of the basics of Vietnamese instrumentation and commonly seen genres of performance.";
con[1] = "<div class='SideBarTitle' style='margin-top:5px'><img src='/f/danbau.jpg'></div>Of all the most widely known traditional Vietnamese instruments, none establishes such a sense of awe and wonder as the <a href=dan%20bau>đàn bầu</a> or <a href=dan%20bau>monochord</a>. How could a single string produce such melodies that seem to echo the voice of the Vietnamese people themselves? Read to find out!";
con[2] = "<div class='SideBarTitle' style='margin-top:5px'><img src='/f/dannhi.jpg'></div>With sounds as gentle and tremulous as the Chinese <i>erhu</i> or as soaring and sonorous as the chirping of birds themselves, the <a href=dan%20nhi>đàn nhị</a> represents a whole class of instruments with versatility rivaling a Western string section.";


var rannum = Math.floor(Math.random()*title.length);
document.getElementById("RandomCon").innerHTML = '<div class="SideBarTitle">' + title[rannum] + '</div>' + con[rannum];

</script>
<p>